Dịch vụ của InfraTech

Bạn đã sẵn sàng...

cho chuyển đổi số?

CÂU CHUYỆN KINH DOANH

Ứng dụng CSKH là tương lai của ngành bán lẻ.


Trong thời đại xã hội số hiện nay, các mô hình bán lẻ truyền thống cần đón nhận công nghệ bán hàng đa kênh, ứng dụng loyalty, mô hình O2O (online to offline) để đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất và bắt kịp với thị hiếu liên tục thay đổi của người tiêu dùng.


TÌM HIỂU THÊM
VỀ INFRATECH

Công ty phát triển phần mềm, hệ thống CNTT hàng đầu tại Hà Nội


Là đơn vị đi đầu trong ngành với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng Website, Mobile App, Super App, xây dựng hệ thống ERP, chuyển đổi số cho các chuỗi bán lẻ, dịch vụ, cung cấp giải pháp vận hành, bảo trì hệ thống CNTT sẵn có của doanh nghiệp.


GIỚI THIỆU