Dự án đã thực hiện

PORTFOLIO

Hồ sơ các dự án CNTT InfraTech đã thực hiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc nhiều lĩnh vực: Bán lẻ, dịch vụ giáo dục, dịch vụ làm đẹp, ...